Prace kontrolno-pomiarowe

Profesjonalne pomiary elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodnej pracy instalacji elektrycznej. Jeśli szukają Państwo specjalisty w tym zakresie, firma PERANEK Sp. z o.o. to dobry wybór. Jesteśmy ekspertami od instalacji elektrycznych z ponad 30-letnim doświadczeniem. Nasza karda, jak i nowoczesne urządzenia pomiarowe, którymi dysponujemy to najlepsza gwarancja precyzyjnej realizacji prac kontrolno – pomiarowych.

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno-pomiarowych:

  • Pomiary rezystancji kabli.
  • Pomiary rezystancji uziemień.
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia.
  • Pomiary instalacji odgromowych.
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych.
  • Pomiary natężenia oświetlenia.

Rozumiemy, jak ważna jest precyzja i rzetelność wykonywanych przez nas prac pomiarowych. Dlatego właśnie:

  • korzystamy z zaawansowanych urządzeń pomiarowych,
  • każdy pomiar kończymy przygotowaniem protokołu z wnioskami pokontrolnymi i wskazaniami mającymi na celu ewentualną poprawę stanu instalacji,
  • natychmiast informujemy Zleceniodawcę, jeśli istnieje zagrożenie awarią czy uszkodzeniem instalacji.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, możemy również podjąć się dokonania prac naprawczych – tak, by przywrócić instalacji pełną sprawność, a następnie ponownie dokonać pomiarów potwierdzających ten fakt.

Usługi pomiarowe i inne realizujemy na terenie miasta Warszawa i całego woj. mazowieckiego. Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do kontaktu!