Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, Al. Niepodległości 188/192, www.uprp.pl